Ayat-Ayat Emas

« »

Senin, 07 November 2011

Kitab Agama Khonghucu


  -   Ru  Jiao  Jing  Shu


Agama Khonghucu memiliki 2 kitab utama yaitu Kitab Si Shu dan Kitab Wu Jing

Kitab Si Shu 四書
Kitab Si Shu yang langsung bersumber pada Nabi Khongcu hingga Bingcu. Merupakan Kitab Suci yang pokok dalam Ji Kau. Terdiri dari :


1.      Thai Hak / Da Xue 大學 (Kitab Ajaran Besar)
-          Ditulis oleh Cing Cu / Zheng Zi atau Cham / Can alias Cu I / Zi Xing murid Nabi Khongcu yang mampu memahami asas Yi Yi Guan Zhi.
-          Merupakan Kitab Tuntunan Pembinaan Diri.
-       Tdd Bab Utama dan 10 Bab uraian, 1.753 huruf + 134 huruf (dari Bab V substitusi Cu Hi / Zhu Xi).
-          Yang tersurat pada Bab Utama adalah ayat langsung dari Nabi Khongcu sendiri.

2.      Tiong Yong / Zhong Yong 中庸 (Kitab Tengah Sempurna)
-          Ditulis oleh Cu Su / Zi Si alias Khong Khiep / Kong Ji cucu Nabi Khongcu.
-          Tdd Bab Utama dengan 32 bab uraian, 3.568 huruf.
-          Merupakan Kitab Keimanan.

3.      Lun Gi / Lun Yu 論語 (Kitab Sabda Suci)
-          Tdd 2 jilid, masing-masing 10 Bab, 15.917 huruf.
-       Merupakan kumpulan tulisan percakapan & diskusi, terutama antara Cingcu dan Yucu.
-     Cakupan aspek ajaran Nabi Khongcu dan ajarannya, selaku Bok Tok terdapat dalam Kitab ini.

4.      Bing Cu / Meng Zi 孟子 (Kitab Bingcu)
-     Karya Bing Cu / Meng Zi dan para muridnya Ban Ciang / Wan Zhang dan Khong Sun Thio / Gong Sun Chou.
-       Tdd 7 bab masing-masing 2 bagian, 35.377 huruf.
-  Merupakan penegasan Bing Cu dalam menegakkan Kemurnian Ajaran Nabi Khongcu.
Kitab Wu Jing 五 經
WU JING (Untaian Lima Kitab) merupakan kitab-kitab Suci yang berasal dari para Nabi Purba & Raja Suci, merupakan Kitab yang mendasari Agama Khonghucu. Wu Jing ini dihimpun oleh Nabi Khongcu. Terdiri dari :

1.      Shi Jing 詩經 (Kitab Sajak)


Disebut pula Pa Jing (Kitab Kuncup Bunga). Tdd 39.222 huruf. Merupakan kumpulan 311 sajak dari seleksi ±3000 sajak yang dilakukan Nabi Khongcu, kini tinggal 305 buah sajak (no. 171-174, 206, 209) telah hilang. Sajak tertua dari dinasti Shang (1766 – 1122 SM) yang termuda dari jaman Raja Muda Zhou  Ding  Wang  (   ;   605 - 586  sM).
      Sajak-sajaknya adalah : 
-   Guo  Feng  ( 
     Nyanyian Rakyat (menggambarkan adat - istiadat) 
     15 buku 160 Sanjak
-   Xiao  Ya  ( ;
     Pujian Kecil (Puja pengiring upacara di istana)         
     8 buku 80 Sanjak
-   Da  Ya  ( ;
                 Pujian Besar (Kidung Puja untuk Wen Wang  )  
                 3 buku 31Sanjak
-   Song  (;
     Kidung  Suci  untuk  mengiringi  peribadahan            
     3 buku 40 Sanjak2.      Shu Jing 書經 (Kitab Hikayat)
      Kitab Dokumentasi Sejarah Suci


 
Disebut juga Shang Shu (Kitab Mulia) dan Zai Jing (Kitab Tarikh/Buku Jaman) serta Bi Jing (Kitab Tembok) karena ditemukan dalam tembok rumah Nabi Khongcu, sehingga selamat lolos dari jaman pembakaran kitab.
Terdiri dari 25.700 huruf dengan 58 bab (4 buku 6 jilid).
Kitab   yang   dihimpun  oleh  Nabi  Kongzi  ( )  dari  Berbagai dokumen  sejarah,  sejak  Tang Yao ( ,  2357 - 2255  sM) sampai Rajamuda Qin Mu Gong   ( ,  659 - 621  sM).
Shu Jing terbagi menjadi :
     -     Yu Shu, di dalamnya ada Giaw Tian / Yao Dian dan Sun Tian / Shun Dian (Perundangan   Baginda Yao dan Shun).
     -      Xia Shu, 4 bab naskah Dinasti Xia (2205 – 1766 SM).
     -      Shang Shu, 17 bab naskah Dinasti Shang (1766 – 1122 SM).
     -      Zhou Shu, 3 jilid 32 bab naskah Dinasti Zhou (1122 – 255 SM).


3.      Yi Jing 易經 (Kitab Perubahan)
Juga disebut  Xi  Jing  ( ) Kitab Baginda  Fu  Xi  ( ) tahun 2953 - 2838 sM.  Kitab  ini  adalah  Kitab Wahyu  yang  mempunyai  nilai  universal,  hal  kepurbaannya maupun  pengertiannya  yang  tidak  terukur  dalamnya,  tersembunyi   dibawah   simbol - simbolnya   yang   ajaib ;  
Wu    Ji    -        ;     Tai   Ji    -        ;    Liang   Yi    -       ;            
Yin   Yang   -       ;    Si   Xiang  -     ;   Tai   Yang   -     ;  
Shao   Yin   -       ;    Tai   Yin   -      ;   Shao   Yang   -     ;
Ba  Gua   -  
-   Teks tiap Gua () , dinamai  Tuan  ()  oleh  Wen  Wang  ( )   
-   Teks tiap Yao () , dinamai  Xiang  ()  oleh  Zhou Gong  ( )
-  Sepuluh  Sayap - Shi  Yi  ( )  oleh  Nabi  Kongzi  ( )
   
 Tafsir  atas  Tuan;  Tuan  Zhuan                               ( )        2  Jilid
 Tafsir  atas  Xiang;  Xiang  Zhuan                            ( )        2  Jilid
 Tafsir  Besar,  Xi  Ci  Zhuan                                   ( )  2  Jilid
 Tafsir  Rohani  atau  Sari  Pati, Wen  Yan                ( )        1  Jilid
 Diskusi tentang Diagram, Suo Gua Zhuan                ( )  1  jilid
 Peraturan tentang Diagram, Xu Gua Zhuan              ( )  1  Jilid
 Serba-Serbi tentang Diagram, Za Gua Zhuan           ( )  1  Jilid


4.      Li Jing 禮經 (Kitab Kesusilaan)

Disebut juga Dai Jing (kumpulan orang marga Tay). Terdiri dari 99.020 huruf. Kitab  ini  sebenarnya  terdiri  dari  tiga  Kitab  yaitu;
-   Zhou  Li  ( ) ;  Kesusilaan  Dinasty  Zhou
                Nama  Lain;  Zhou  Guan  Li  ( ) Pemerintahan  Zhou
-   Yi  Li  ( ) ;  Kesusilaan  dan  Peribadahan
                Nama  lain;  Li  Gu  Jing  ( ) ,  Kitab  Peribadahan  Kuno
-   Li  Ji  ( ) ;  Catatan  Kesusilaan
                Nama  lain;  Dai  Jing  ( ) ;  Kitab  Marga  Dai 

Himpunan  tulisan  yang  mengandung  nilai  agamis  dan  moral  dasar  kaum  Ru () sekaligus  sebagai  terapan  dan  penafsiran  dari  dua  Kitab  terdahulu,  merupakan  kumpulan  tulisan  yang  berasal  dari  Nabi  Kongzi.


5.     Chun Qiu Jing 春秋經 (Kitab Chun Chiu)

Disebut juga Lin Jing karena Nabi Khongcu mengakhiri tulisan dengan peristiwa terbunuhnya sang Kilin.Terdiri dari 18.000 huruf yang ditulis Nabi Khongcu. Nabi  Kongzi  ( )  yang  hidup  pada  akhir  jaman  Chun  Qiu,  telah  membukukan   Kitab   Chun  Qiu   karena  keprihatinan  Beliau  atas  jaman  itu  dan  oleh  rasa  tanggung - jawabnya  selaku  Mu  Duo ( ), Genta  Rohani  Tian.  Didalam  Chun  Qiu,  Nabi  Kongzi  tidak  hanya  mencatat  berbagai  peristiwa  yang  terjadi,  tetapi  juga  memberikan  penilaian / ulasan. Ada  tiga  tafsir  atas  Kitab  Chun  Qiu  ini ,  yakni;
-   Chun  Qiu  Zuo  Zhuan  ( ) 
    oleh  Zuo  Qiu  Ming  ( )
-   Chun  Qiu  Gong  Yang  Zhuan  ( ) 
    oleh  Gong  Yang  Gao  ( )
-   Chun  Qiu  Gu  Liang  Zhuan  ( ) 
                oleh  Gu  Liang  Chi  ( )


Selain Si Shu Wu Jing ada 1 Kitab lagi yang tak boleh diabaikan, yakni :

Xiao Jing (Kitab Bakti)
Kitab  ini  merupakan  tuntunan  akan  ‘memuliakan  hubungan‘  dalam  prilaku  Bakti  -  Xiao  (),  semangat  ‘memuliakan  hubungan’  antara  manusia  dengan  Tian  ()  dalam  segenap  aspek,  utamanya  terhadap  leluhur  hingga  aplikasi  hubungan  dengan  yang  lainnya, dari  sesama - Ren  (),  masyarakat,  lingkungan  hingga  semesta - Di  ().Ditulis Oleh Cing Cu. Tdd 18 bab. Berisi percakapan Nabi Khongcu dengan Cingcu.


    :

Kong  Zi  Yue :

            ;
Ren  Qi  Guo,  Qi  Jiao  Ke  Zhi  Ye ;

              ,  (  ;
Qi  Wei  Ren  Ye  Wen  Rou  Dun  Hou,  (Shi)  Jiao  Ye ;

      ,  (        ,  ( 
Shu  Tong  Zhi  Yuan,  (Shu)  Jiao  Ye ;  Guang  Bo  Yi  Liang,  (Yue)  Jiao  Ye ;

      ,  (          ( 
Jie  Jing  Jing  Wei,  (Yi)  Jiao  Ye ;  Gong  Jian  Zhuang  Jing,  (Li)  Jiao  Ye ;

      ,  (    ;
Shu  Ci  Bi  Shi  (Chun  Qiu)  Jiao  Ye ;

  () ,      ;  () ,      ;  () ,      ;
Gu  (Shi),  Zhi  Shi  Yu ;  (Shu),  Zhi  Shi  Wu ;  (Yue),  Zhi  Shi  She ; 

() ,      ;  () ,      ;  (  ) ,     
 (Yi),  Zhi  Shi  Ze ;  (Li),  Zhi  Shi  Fan ;  (Chun  Qiu),  Zhi  Shi  Luan

( -   /  Li  Ji  -  Jing  Jie)


Nabi  bersabda :

Memasuki sebuah negara, akan dapat diketahui pendidikan apa yang telah diberikan ;
Bila  orang-orangnya  ramah,  lembut,  tulus,  dan  baik
Mereka  telah  menerima  pendidikan  Kitab  Sanjak  (Shi  Jing)
Bila  orang-orangnya  mempunyai  pengetahuan  yang  luas  dan  menembusi
Serta  mengetahui  apa  yang  telah  jauh  dan  kuno
Mereka  telah  menerima  pendidikan  Kitab  Dokumentasi  Sejarah  (Shu  Jing)
Bila  orang-orangnya  luas  dan  murah  hati,  terbuka  dan  jujur
Mereka  telah  menerima  pendidikan  Kitab  Musik  (Yue  Jing)
Bila  orang-orangnya  bersih,  tenang,  mengerti  makna  inti,  dan  lembut
Mereka  telah  menerima  pendidikan  Kitab  Perubahan  (Yi  Jing)
Bila  orang-orangnya  berlaku  hormat,  cermat,  berwibawa,  dan  penuh  kesungguhan
Mereka  telah  menerima  pendidikan  Kitab  Kesusilaan  ( Li  Jing)
Bila orang-orangnya mampu menyesuaikan bahasanya
dengan apa yang hendak mereka katakan
Mereka  telah  menerima  pendidikan  Kitab  Chun  Qiu  (Chun  Qiu  Jing)

Maka  yang  gagal  menerima  Shi  Jing,  akan  menjadi  dungu / bodoh
Maka  yang  gagal  menerima  Shu  Jing,
 akan  menjadi  orang  yang  suka  memfitnah / munafik
Maka  yang  gagal  menerima  Yue  Jing,  akan  menjadi  orang  yang  pemboros
Maka  yang  gagal  menerima  Yi  Jing,  akan  menjadi  orang  yang  irasional
Maka  yang  gagal  menerima  Li  Jing,  akan  menjadi  orang  yang  rewel
Maka  yang  gagal  menerima  Chun  Qiu  Jing,
akan  menjadi  orang  yang  suka  mengacau

(Catatan  Kesusilaan  -  Membedah  Makna  Kitab  Suci)
1 komentar: